ALGEMENE VOORWAARDEN CRISP B.V.

Net zoals bij eten wil je waarschijnlijk ook niet dat een juridische tekst een beetje taai is. Maar soms is dat nu eenmaal nodig. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat je weet waar je aan toe bent als het gaat om jouw bestelling en de levering en betaling daarvan. En dan zijn Voorwaarden wel lekker hoor.

1. Definities

In deze Voorwaarden bedoelen we met:

1.1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

1.3. Crisp: de besloten vennootschap Crisp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland aan de (1072 RG) Lizzy Ansinghstraat 163-4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71482288.

1.4. Crisp-app: de applicatie van Crisp welke gratis te downloaden is via de App Store van Apple of de Google Play Store.

1.5. Crisp-website: www.crisp.nl.

1.6. Klant: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 van deze Voorwaarden genoemde rechtshandeling, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is.

2. Algemeen en toepassing van deze Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je iets in onze Crisp-app hebt gekocht of van plan bent te gaan kopen, maar ook wanneer we samen een overeenkomst aangaan en op het gebruik van de Crisp-app en/of de Crisp-website.

2.2. Mocht je zelf (inkoop)voorwaarden hebben, dan gelden die alleen als we dat samen op papier hebben gezet.

3. Onze overeenkomst

3.1. Het aanbod in de Crisp-app met bijbehorende prijzen is een vrijblijvend aanbod. De definitieve overeenkomst komt tot stand door het aanbod zoals weergegeven in je boodschappenmandje in de Crisp-app te accepteren. Dit doe je door middel van het plaatsen van je bestelling, waarbij je een betaalverplichting aangaat en deze Voorwaarden accepteert.

3.2. Om producten te kunnen bestellen bij Crisp moet je een account aanmaken en hebben we wat gegevens van je nodig. Let op dat je er zelf voor verantwoordelijk bent dat deze gegevens juist zijn, dat je deze up-to-date houdt en dat deze inloggegevens geheim blijven. Voor het gebruik van je account ben je zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat Crisp niet aansprakelijk is voor schade die je oploopt door onbevoegd gebruik van je account. Behalve als wij daar verantwoordelijk voor zijn, natuurlijk.

3.3. We doen ons best om de app altijd up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat bepaalde kenmerken van producten (denk bijvoorbeeld aan prijs, uiterlijk of ingrediënten) niet juist zijn. Aan vergissingen of fouten in het aanbod in de Crisp-app of Crisp-website is Crisp niet gebonden. Wil je een product toch niet meer hebben? Binnen 14 dagen na ontvangst nemen wij het product, als het geen versproduct is, zonder gedoe weer terug.

4. Herroepingsrecht

4.1. Ben je toch niet blij met wat je hebt besteld? Dan kun je het, als je Consument bent, binnen veertien dagen na ontvangst naar ons terugsturen (waarbij de retourkosten voor jouw rekening zijn) of (wanneer wij hebben aangegeven de producten te komen ophalen) aan ons overhandigen. We hoeven niet te weten waarom en betalen de prijs die je hebt betaald gewoon aan je terug, binnen veertien dagen nadat wij de producten retour hebben gekregen. Wel fijn als je het even netjes verstuurt of overhandigt, en het liefst in de originele verpakking.

4.2. Stuur ons een e-mail (service@crisp.nl) waarin je laat weten dat het product toch niet helemaal is wat je nodig had. Je kunt hiervoor heel makkelijk het formulier voor herroeping uit Bijlage I gebruiken.

4.3. Producten zoals zuivel, kaas, vlees, vis, groente, fruit, diepvriesproducten hebben we liever niet bedorven in onze brievenbus. Voor deze producten geldt je herroepingsrecht dus niet...

5. Prijzen, verzendkosten en acties

5.1. Je betaalt altijd de prijs die je ziet op het moment dat je bestelt.

5.2. Alle prijzen zijn inclusief btw.

5.3. Prijzen kunnen altijd veranderen. Houd dus de Crisp-app in de gaten voor de meest actuele prijs.

5.4. De verzendkosten zijn zichtbaar zodra je een bestelling afrondt.

5.5. Cadeautjes, zoals shoptegoed, kunnen één keer en alleen door jou worden uitgegeven.

5.6. De actieprijzen van aanbiedingen in de Crisp-app zijn alleen geldig als de producten op het moment van bestellen (nog) in de aanbieding zijn.

5.7. Bij sommige acties zit er een limiet op het aantal producten dat je kunt bestellen. Je ziet dat vanzelf terug in je boodschappenmandje.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. Je kunt bestellen wanneer je bestelling een waarde heeft van EUR 50 (exclusief bezorgkosten).

6.2. Wij leveren overal in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Dat doen we zelf of we laten dit doen door een door ons gekozen vervoerder.

6.3. Wij leveren bij je thuis op het adres dat je bij je bestelling hebt gegeven. In een tijdslot dat jij zelf kiest. En als we vertrekken, laten we je dat weten via een WhatsAppje. Dan kun je onze bezorger live volgen.

6.4. Als je niet thuis bent, kun je alles bij de buren laten bezorgen (behalve als je alcohol hebt besteld). Je kunt er ook voor kiezen om het voor je deur te laten zetten, maar houd er dan wel rekening mee dat bederfelijke producten niet lang ongekoeld kunnen blijven. Zijn je buren ook niet thuis en ben je vergeten aan te geven dat we je bestelling op de stoep mogen zetten, dan nemen we alles gewoon weer mee terug. Natuurlijk neemt het serviceteam dan contact met je op voor een nieuwe bezorgafspraak.

6.5. Wij doen natuurlijk altijd ons best om je boodschappen op tijd te leveren, maar wij kunnen onze levertijden helaas niet garanderen. De tijdvakken voor levering zoals vermeld in de Crisp-app, in een (bevestigings)mail of anderszins gecommuniceerd door Crisp zijn dan ook indicatief. Indien het niet lukt om binnen het aan jou gecommuniceerde tijdvak te leveren, laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wij zullen dan in overleg met jou een nieuw tijdslot bepalen.

6.6. Ons aanbod is alleen bestemd voor meerderjarigen. Als we alcoholhoudende producten komen bezorgen, dan kan onze bezorger bij twijfel over je leeftijd om je legitimatie vragen. Je kunt een bestelling met alcoholhoudende producten daarom niet bij je buren laten bezorgen of ergens anders laten neerzetten. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of niet thuis bent moet de bezorger je bestelling helaas weer mee terug nemen. Ons serviceteam neemt in dat geval contact met je op zodat we samen een nieuwe bezorgafspraak kunnen plannen.

6.7. Voor alle plastic flesjes (met bijvoorbeeld frisdrank of water) betaal je statiegeld. Het statiegeld krijg je terug als je de flessen weer inlevert bij een innamepunt. Het is voorlopig helaas niet mogelijk om je lege flessen weer mee te geven aan onze bezorgers.

7. Betaling

7.1. De betaling van de eerste bestelling doe je met iDeal. Hierna kun je - als je dat wilt - achteraf betalen via automatische incasso. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

7.2. Wijzigingen die na het plaatsen van de bestelling zijn aangebracht worden ongeacht je gekozen betalingswijze via eenmalige automatische incasso afgeschreven of teruggestort nadat de bestelling geleverd is.

7.3. Totdat je hebt betaald, blijven alle geleverde producten in eigendom van Crisp.

7.4. Om het bedrag steeds te kunnen afschrijven door middel van automatische incasso dien je er zelf voor te zorgen dat er voldoende saldo op je bankrekening staat. Als de incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens of een andere reden, zullen wij het bedrag opnieuw proberen te incasseren.

7.5. Zorg ervoor dat je betaalt voordat de geldende betaaltermijn is verstreken. Lukt dit niet, dan ben je wettelijke rente verschuldigd. Mocht het nodig zijn dat Crisp bij uitblijvende betaling buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maakt, dan kunnen wij die bij jou in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de Wet Incassokosten. Als een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, kan Crisp de levering van producten en eventuele andere verplichtingen opschorten. Ook heeft Crisp dan het recht om de overeenkomst(en) met jou te ontbinden, schadevergoeding te eisen en alle overige aan Crisp toekomende wettelijke rechten uit te oefenen.

8. Vastlegging van de overeenkomst

8.1. Wij slaan je bestelling en de ingevoerde bestelgegevens op in onze database. Je krijg dan van ons per e-mail een bestelbevestiging met al je bestelgegevens. Ook heb je via jouw account altijd toegang tot de door jou geplaatste bestellingen.

9. De Crisp-app, intellectuele eigendomsrechten en jouw privacy

9.1. Door de Crisp-app te downloaden verkrijg je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar recht om de Crisp-app te gebruiken op je telefoon of tablet. De Crisp-app en de daarop aangeboden producten en diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

9.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van Crisp, waaronder bijvoorbeeld de Crisp-app, Crisp-website, of social media accounts van Crisp, verpakkingen, logo’s, teksten, slogans, recepten, foto’s en filmpjes liggen bij Crisp of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten of delen daarvan zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

9.3. Het is ook niet toegestaan om:

9.3.1. (een gedeelte van) de inhoud van onze Crisp-app en/of Crisp-website op te vragen en te hergebruiken en/of (delen van) de inhoud van de Crisp-app en/of de Crisp-website herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken; en/of

9.3.2. soft- of hardware tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op door Crisp toegankelijk gemaakte informatie over te nemen, te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere vergelijkbare wijze te gebruiken.

9.4. Jouw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacyverklaring lees je welke gegevens we verwerken, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat jouw rechten zijn.

9.5. Crisp heeft het recht om je Crisp-account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen als je misbruik maakt van de Crisp-app of onze diensten. Indien misbruik zich vaker voordoet, kan Crisp met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving je op een zwarte lijst te plaatsen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1. Op deze Voorwaarden en overeenkomsten tussen jou en Crisp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Bij eventuele geschillen tussen Crisp en derden die geen Consument zijn, is de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.

11. Diversen

11.1. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de Voorwaarden op de overige punten wél geldig. Waar de bepalingen ongeldig zijn, gelden de wettelijke voorschriften.

11.2. We kunnen deze Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan dan in zodra ze op de Crisp-website en/of Crisp-app zijn geplaatst en je een nieuwe bestelling bij Crisp plaatst.

12. Contact

12.1. Heb je een vraag? Ons serviceteam is bereikbaar via service@crisp.nl. Je kunt ons via de app ook een bericht sturen via WhatsApp.


AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET DE KRAT ABONNEMENT

Bijlage bij en geldend in aanvulling op de algemene voorwaarden voor bestellingen bij Crisp B.V.

Niet het lekkerste gedeelte van ons merk, wel heel belangrijk. We willen namelijk dat jij weet waar je aan toe bent wanneer je jouw boodschappen bij ons bestelt. Ook als je die combineert met een abonnement op of bestelling van een Krat. En dan zijn duidelijke voorwaarden wél een lekker idee.

1. Definities

In aanvulling op de in de Algemene Voorwaarden van Crisp gedefinieerde termen hebben de onderstaande termen in deze Aanvullende voorwaarden voor het De Krat Abonnement de daarachter opgenomen betekenis.

1.1. Aanvullende Boodschappen: producten die een Klant in de Crisp-app kan toevoegen aan de levering van een Krat;

1.2. Voorwaarden: deze aanvullende algemene voorwaarden voor het De Krat Abonnement;

1.3. Algemene Voorwaarden van Crisp: de algemene voorwaarden van Crisp B.V.

1.4. De Krat Abonnement: het door een Klant afgesloten abonnement op basis waarvan Crisp op periodieke basis een of meer Kratten aan de Klant levert;

1.5. Eenmalige Krat Bestelling: een eenmalige bestelling van een Krat door een Klant die door Crisp aan de Klant geleverd zal worden.

1.6. Krat: een doos met daarin een verzameling geselecteerde recepten en bijbehorende producten, bestemd voor Klanten;

1.7. Losse Boodschappen: producten die een Klant in de Crisp-app los van een Krat kan bestellen en die los van een Krat geleverd zullen worden;

1.8. Website: de website www.dekrat.nl of een andere door Crisp aan de Klant meegedeelde website waarop informatie (en een accountomgeving) met betrekking tot het De Krat Abonnement is te vinden.

2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen op of bestellingen of leveringen van een Krat.

2.2. Deze Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Crisp en vormen daarmee een onlosmakelijk geheel, waarbij onder "producten" of “boodschappen” in de Algemene Voorwaarden van Crisp ook Kratten, Aanvullende Boodschappen en Losse Boodschappen worden verstaan. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Crisp, geldt eerst wat in deze Voorwaarden staat.

2.3. De artikelen 3.1, 3.2, 8 en 9 van de Algemene Voorwaarden van Crisp zijn ook toepassing op (jouw account op) de Website.

3. De Krat Abonnement

3.1. Kratten en Aanvullende Boodschappen worden alleen geleverd aan Klanten die een De Krat Abonnement hebben afgesloten.

3.2. Een De Krat Abonnement wordt afgesloten door de bestelprocedure op de Website te doorlopen. Een De Krat Abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en komt tot stand (en gaat in) op het moment dat de Klant een schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan van heeft ontvangen.

3.3. We sluiten alleen De Krat Abonnementen af met Klanten die minimaal 18 jaar zijn.

4. Aanvullende Boodschappen

4.1. Als je een account in de Crisp-app hebt en een De Krat Abonnement hebt afgesloten of Eenmalige Krat Bestelling hebt geplaatst, kun je tegen een meerprijs Aanvullende Boodschappen in de Crisp-app toevoegen aan een levering van je Krat. Dit is mogelijk door de stappen in artikel 4.3 van deze Voorwaarden te voltooien.

4.2. Aanvullende Boodschappen dienen los – per week – door jou te worden toegevoegd aan je Krat levering voor de betreffende week. Aanvullende Boodschappen zijn dus geen standaard aanvulling op verdere (toekomstige) leveringen van Kratten en worden niet geleverd op periodieke basis. Dit betekent dat wanneer je Aanvullende Boodschappen bestelt, je deze bestelt op basis van een (separate) koopovereenkomst(en) die je sluit met Crisp en de Aanvullende Boodschappen geen onderdeel uitmaken van je Krat Abonnement.

4.3. Aanvullende Boodschappen kunnen worden besteld door producten in de Crisp-app (binnen het aangegeven tijdvak) toe te voegen aan het boodschappenmandje en vervolgens de knop ‘voeg toe aan komende bestelling’ te selecteren. Daarmee aanvaard je het aanbod van Crisp m.b.t. de betreffende Aanvullende Boodschappen.

5. Kratten en aflevering

5.1. Wanneer je een De Krat Abonnement hebt afgesloten, neem je per levering minimaal één Krat af.

5.2. Je ontvangt voorafgaand aan de levering van je Krat een e-mail met een link naar de recepten die horen bij deze Krat.

5.3. Het aanbod van Kratten en Aanvullende Boodschappen (inclusief de prijs en andere voorwaarden) op de Website, in de Crisp-app of anderszins gecommuniceerd door Crisp, is vrijblijvend en bindt Crisp niet.

5.4. Je kunt kosteloos jouw lege Krat(ten) aan Crisp mee terug geven voor recycling. De lege Krat wordt daarmee weer eigendom van Crisp.

6. Prijzen en betaling

6.1. Je betaalt altijd de prijs die je ziet op het moment dat je bestelt. Deze prijzen kun je vinden op de Website (indien het een Krat betreft) of in de Crisp-app (indien het om Aanvullende Boodschappen gaat).

6.2. Prijzen kunnen altijd veranderen. Houd dus de Crisp-app in de gaten voor de meest actuele prijs.

6.3. Mocht de prijs van je Krat Abonnement wijzigen, dan laten we dit tijdig weten.

6.4. Je betaalt geen bezorgkosten voor levering van Kratten en Aanvullende Boodschappen, tenzij anders aangegeven.

6.5. In afwijking van artikel 7.1 van de Algemene Voorwaarden van Crisp, vindt betaling van een De Krat Abonnement, Eenmalige Krat Bestelling en Aanvullende Boodschappen plaats door het bedrag door middel van automatische incasso af te schrijven van de door jouw opgegeven bankrekening, conform de door jou afgegeven incasso machtiging. De incasso vindt een aantal dagen na de levering van de betreffende Krat (en de eventuele bestelde Aanvullende Boodschappen) plaats.

7. Losse Boodschappen

7.1. Klanten met een account in de Crisp-app kunnen in de Crisp-app Losse Boodschappen bij Crisp bestellen. Losse Boodschappen vormen geen onderdeel van het De Krat Abonnement en de bestelling (en levering) van een Krat en Aanvullende Boodschappen. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.2 van deze Voorwaarden, zijn op alle offertes, aanbiedingen, orders en leveringen met betrekking tot Losse Boodschappen enkel de Algemene Voorwaarden van Crisp van toepassing.

7.2. Indien je een of meer Losse Boodschappen hebt besteld en een bezorgdag hebt gekozen die samenvalt met de levering van een afgenomen Krat, dan zullen die Losse Boodschappen in het systeem van Crisp worden omgezet naar Aanvullende Boodschappen en tegelijkertijd met de betreffende Krat bij jou worden bezorgd. De betaling van die Losse Boodschappen die zijn omgezet in Aanvullende Boodschappen, vindt plaats zoals omschreven in artikel 6.3 van deze Voorwaarden. Betalingen die je al hebt gedaan voordat de Losse Boodschappen zijn omgezet naar Aanvullende Boodschappen, zullen door ons na die omzetting worden teruggestort op de rekening waarmee je de betaling hebt gedaan.

8. De Krat Abonnementenbeheer (wijzigingen doorgeven, pauzeren en opzeggen)

8.1. In je account op de Website kun je het De Krat Abonnement beheren. In het account kun je verschillende wijzigingen doorgeven, waaronder je adresgegevens, het aantal personen waarvoor je het De Krat Abonnement afneemt en het soort Krat. Ook kun je in het account het De Krat Abonnement pauzeren en opzeggen.

8.2. Let erop dat je er zelf voor verantwoordelijk bent dat de gegevens in het account op de Website en in de Crisp-app juist zijn, dat je deze up-to-date houdt en dat deze inloggegevens geheim blijven.

8.3. Als je een wijziging, pauzering of opzegging vóór de in het account op de Website opgenomen deadline hebt doorgegeven, wordt deze toegepast op de eerstvolgende levering van een Krat.

8.4. Pauzeren

Een De Krat Abonnement kan je wekelijks pauzeren. Dit betekent dat er in een bepaalde week geen Krat(ten) geleverd wordt/worden (voor die week kunnen dan ook geen Aanvullende Boodschappen worden besteld). De week erna wordt de bezorging van de Krat(ten) hervat, tenzij je jouw Krat Abonnement opnieuw pauzeert. Zorg ervoor dat je je Krat Abonnement pauzeert vóór de deadline die is opgenomen in je account op de Website (zie ook artikel 8.3 van deze Voorwaarden). De datum waarop je De Krat Abonnement als gepauzeerd geldt, is de dag waarop je een schriftelijke of elektronische bevestiging van het pauzeren hebt ontvangen.

8.5. Opzeggen

Een De Krat Abonnement kan je wekelijks opzeggen, zonder dat daarvoor een reden nodig is. Zorg ervoor dat je het De Krat Abonnement opzegt vóór de deadline die is opgenomen in je account op de Website (zie ook artikel 8.3 van deze Voorwaarden). De datum van opzeggen is de dag waarop je een schriftelijke of elektronische bevestiging van het opzeggen hebt ontvangen.

8.6. Annuleren van Aanvullende Boodschappen

Een bestelling van Aanvullende Boodschappen kan je annuleren in de Crisp-app. Let op dat je dit vóór de in de Crisp-app opgenomen deadline doet.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

Crisp B.V.

Lizzy Ansinghstraat 163-4

1072 RG Amsterdam

Nederland

Telefoonnummer: [xx]

E-mailadres: service@crisp.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:*

de verrichting van de volgende dienst:*

herroep/herroepen*.

Besteld/ontvangen* op (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten):

Naam Consument(en):

Adres Consument(en):

Handtekening Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.