Boerenslim

Carola Schouten is sinds Rutte III onze minister van landbouw, natuur en voedselveiligheid. Vorige week publiceerde zij haar visie op de toekomst van de landbouw in Nederland.

Tot ons plezier blijkt deze minister de tijdgeest in het land iets beter aan te voelen dan veel van haar collega’s. Waar op de meeste ministeries het ‘groei’ en ‘economische vooruitgang’ nog keihard galmt, blijkt deze minister er een ander idee op na te houden. Ze wil naar een ‘kringlooplandbouw.’

Hierover zegt ze op de website van de Rijksoverheid: “Veehouders, akkerbouwers en tuinders gebruiken grondstoffen van elkaar: mest van de veehouder kan naar de akkerbouwer die voer voor het vee levert. Resten uit de voedselindustrie kunnen naar het vee, denk aan het blad van suikerbieten dat de suikerfabriek niet gebruikt. Bij kringlooplandbouw is de bodem de basis: wat we aan de bodem onttrekken aan water en mineralen moeten we ook weer teruggeven. Ik noem dat ook wel boeren met boerenslimheid. Onze voorouders hadden het al door.’

Hier moesten we toch even grinniken. Er zijn namelijk ook al heel veel boeren die dat al lang weten: bij de Krat hebben we ze dagelijks aan de telefoon.

In Trouw zei de minister nog: ‘Kringlooplandbouw gaat uit van zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen, en niet van zo efficiënt mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is een omslag in het denken.’

Dat streven kunnen wij alleen maar onderschrijven, maar zoals vaker gebeurt in de politiek: erg concreet wordt Schouten (nog) niet. Zij wil dat supermarkten meer betalen voor hun inkoop, dat banken ruimhartiger zijn met leningen.

Het zou al heel wat helpen als de consument, u en ik dus, wat meer willen betalen voor ons voedsel. Wij bedoelen: een maaltijdbox van 11 euro voor drie maaltijden? Je maag is dan misschien wel gevuld, maar de boer blijft met een lege portemonnee achter en dat lijkt ons weinig duurzaam.

Inger Boxsem

Foto Schouten ANP