Meer, of andere melk?


Gezien de aard van ons werk – we doen iets met eten- hebben landbouw en veeteelt in Nederland onze bijzondere aandacht.


Dat geldt zowel voor onze geweldige leveranciers, die de grond, groenten en vee zo fatsoenlijk mogelijk behandelen, als voor de reguliere landbouw. Ook daar zijn veel boeren te vinden die hun werk op een zo duurzame manier proberen te doen. Dat neemt niet weg dat we regelmatig worden opgeschrikt door weer een brand in een kippenschuur, of een rapport van de inspectie over misstanden tijdens de varkensslacht. En over wat we recent lazen (26 oktober 2020) werden we weer eens een ouderwets potje kwaad. De nieuwssite van de NOS meldde: ‘Koeien produceren steeds meer melk, en daar is niet iedereen blij mee.’


CRV

De Coöperatie Rundveeverbetering had de melkproductiecijfers van afgelopen jaar gepubliceerd. Deze CRV is opgericht om de veestapel van haar leden zo efficiënt mogelijk te maken. Daar verstaat de CRV het volgende onder: ‘een efficiënte veestapel produceert meer melk of vlees met minder grondstoffen. Winst voor uw portemonnee én het milieu.’


Indrukwekkende cijfers

Het bericht van de NOS verschafte indrukwekkende cijfers. In 2010 gaf een koe gemiddeld 10.000 liter melk in een leven. Nu ligt dat aantal op 34.000 liter.

Waar komt dat door?

Niet omdat de koeien langer leven en dus langer produceren. Sterker nog, de levensduur van koeien is om die reden steeds korter. Oudere koeien produceren immers minder melk dan jonge beesten en dat wordt voor de boer dus een dure grap. Hoe langer een koe leeft, hoe duurder de melk wordt: de koe moet op stal, krijgt voer, de dierenarts komt wellicht vaker langs. Nu worden koeien dus zodanig gefokt en gevoerd dat ze binnen zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk melk geven.


Geldwolven?

De Dierenbescherming is er niet blij mee: de koeien krijgen volgens de organisatie last van hun uiers en klauwen. Gebeurt dat allemaal omdat de boeren zulke geldwolven zijn? Zeker niet. Veehouders hebben te maken met de regels rond de mestquota: om de uitstoot van fosfaat te beperken mag een veehouder maar een beperkt aantal koeien houden. Een milieukwestie dus. Door de huidige melkprijs móet een koe dan wel meer produceren, anders komt de boer helemaal niet rond van zijn bedrijf.

Wat te doen?

We kunnen dat de individuele boer niet kwalijk nemen, maar het is natuurlijk wel een beetje raar beleid zo. Wij, als consumenten, kunnen wel íets doen. Of we zijn bereid meer te betalen voor onze melk, of we kopen alleen nog biologische melk, of we stappen over op de plantaardige melk, die in ieder geval voor het milieu beter is. Dan keert de wal het schip. Hopen we.

Door: Inger Boxsem